Νομικά θέματα και όροι αγοράς/χρήσης του μικροακουστικού spy

Το μικρό ακουστικό spy είναι μια ασύρματη συσκευή ενδοεπικοινωνίας – πράγμα το οποίο σημαίνει πως η κατοχή, διάθεση και η χρήση του είναι 100% νόμιμη. Παρ’ όλα αυτά, χρησιμοποιώντας το για να έχετε πλεονέκτημα σε κάποιους τομείς/διαδικασίες (πχ. κάποιο τέστ) πιθανόν να είναι ενάντια στους κανόνες των τομέων/διαδικασιών αυτών. Αυτό σημαίνει πως η χρήση του θεωρείται απάτη (cheating) και κατά συνέπεια εάν αποδειχτεί πως το χρησιμοποιήσατε τότε θα υποστείτε τις συνέπειες (πχ. μηδενισμός γραπτού). Όλα τα σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα μας είναι εικονικά και δεν θα πρέπει να αναπαράγονται σε περίπτωση που δεν σας το επιτρέπουν. Το μικροακουστικό προσφέρεται καθαρά ως μέσο ενδοεπικοινωνίας – ο τρόπος χρήσης του είναι κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνος ο αγοραστής.